DONATEUR WORDEN?

Wij bestaan reeds meer dan 30 jaar en zijn in Nederland een van de weinige Lokale Omroepen welke radio, tv-tekst en tv -uitzendingen maken. Zeker als U bedenkt dat dit alles uitsluitend wordt gedaan door vrijwilligers.

Alle legale omroepen in Nederland moeten aan vele eisen voldoen. De controle hierop wordt door verschillende instanties gedaan en die instanties worden betaald door……juist, de legale omroepen.
Vandaar dat elk jaar het kostenplaatje voor het in stand houden van onze Stichting oploopt. De inkomsten van de L.O.M. bestaan uit een stukje subsidie, reclame en de vrijwillige bijdrage van onze luisteraars en kijkers.

Wij vragen een jaarlijkse bijdrage van 6 Euro. Uiteraard staat het U vrij elk gewenst bedrag in te vullen omdat wij ons realiseren dat het genoemde bedrag voor verschillende huishoudens misschien te veel is. Het tegenovergestelde kan natuurlijk ook…….

Uit het oog van kostenbesparing willen wij U wijzen op de mogelijkheid om via een machtiging onze Stichting de mogelijkheid te geven om jaarlijks een door U te bepalen bedrag af te schrijven. Mocht U hier wat voor voelen verzoeken wij U deze machtiging in te vullen, uit te printen en aan ons toe te zenden. Uiteraard kunt u ook eenmalig een bedrag overmaken op ING bank: NL12 INGB 0000300116 of Rabobank: NL83 RABO 0134319990.

Wij hopen dat U nog lang van onze uitzendingen zult genieten.

Voor meer informatie stuur een mail