Telebingo bij Omroep Land van Cuijk.

Vanaf 1 januari 2022 maakt de Lokale omroep Mill deel uit van de nieuwe Streekomroep Land van Cuijk.

Na de verbouwing van de studio in Mill zal de Telebingo bij deze worden uitgezonden op TV en via de live-stream op internet. Deze bingo zal toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente Land van Cuijk.

Zodra de datum van de eerste Telebingo bekend is zal deze samen met de voorwaarden van deelname worden gepubliceerd via de lokale media.